Please write to info@clarawoods.art or whatsapp to +39 3349266020 for access to prices.

Portfolio

Black Joy

Black Joy
2019

Golf Ball

Golf Ball
2019

Rainbow Waterfall

Rainbow Waterfall
2019

Soil

Soil
2019

Flavors

Flavors
2019

Brigadeiro

Brigadeiro
2018